בדק ואחריות קבלן

לא מעגלים את הפינות – מחויבות להקפדה, מקצועיות ושקיפות מלאה.

אנו משקיעים משאבים מרובים על מנת למסור לכם דירה מושלמת, נקייה ומוכנה למגורים. 

גם אחרי קבלת הדירה, תמיד זמינים ועומדים לרשותכם, כדי לטפל בליקוי או אי התאמה בדירה ובמערכותיה.

היקף האחריות הינו בהתאם לסוג הליקוי ובכפוף להנחיות הקבועות בחוק.