ייזמות פרוייקטים


קבוצת דגש הינה אחת הקבוצות הוותיקות והמובילות בישראל בתחום היזום, הניהול, הפיקוח והבנייה.

 ONE STOP SHOP

שירותי החברה כוללים ליווי והובלת הדייר משלבי הייזום הראשונים ועד למסירת המפתח , בדק ואחריות.

ייעוץ הנדסי יזמי

הכולל השתתפות בבדיקת ייתכנות ראשונית ,ייצוג הנדסי של היזם מול הגורמים הרלוונטיים, הכנת פרוגרמה ,בחירת גורמים מקצועיים ,הכנת לו"ז, אומדנים ועוד.

ניהול ותיאום תכנון 

שילוב בין כל הגורמים , קבלת היתר בנייה, היבטי תפעול ואחזקה, בקרת לו"ז ותקציב, ניהול מסמכים ועוד.

ניהול ותיאום הביצוע

תיאום עבודות קבלן עם לוחות זמנים ותקציב, ניהול, פיקוח ותיאום בין הגורמים, מעקב ועדכון ניהול יומן עבודה, ניהול היבטים פיננסים, בקרת חריגים ,תיעוד הביצוע,פיקוח התשתיות והמערכות, ליווי לאכלוס.

מסירת הפרוייקט, ליווי בדק ואחריות

 ניהול תקופת הבדק טיפול מעקב ופיקוח רציף אחר תיקון הליקויים, הפעלה ותחזוקה של המבנה תוך מעקב אחר תהליכי הבדק.