OPERA RESIDENCE

 במיקום מצויין בבוקרשט רומניה 

אנחנו שמים את הדגש ברומניה - בואו להיות חלק מאיתנו גם מעבר לים

פרוייקט מגורים בבניה בשיווק

https://youtu.be/U97seqa2po4

שני בנייני מגורים 46 דירות במרכז בוקרשט

.בניה ברמת ביצוע, תכנון וגימור מערב אירופיים

 בבניין אחד 31 דירות 2-3 ח"ד ובבניין השני 15 דירות 2-3 ח"ד

https://opera-residence.ro


www.dageshgroup.com


Opera Residence

ההדמיות המוצגות בעמוד זה הינן להמחשה בלבד

 ואינן מחייבות את החברה.